6 Şubat 2011 Pazar

Kırık Vade Nedir? Kırık Vadelerde Faiz nasıl Hesaplanır

Türk bankacılık sisteminde 1, 3, 6 ve 12 ay gibi vadeler kullanılır. Bu vadelerden az, ya da bu vadelerin arasında yer alan vadelere ‘kırık vade’ denir. Örneğin, 25 gün, 35 gün kırık vadelerdir. Kırık vade bankacılık sisteminde pek yaygın olarak kullanılmasa da, bazı bankalarca daha çok 1 aydan az ve 1-3 ay arasındaki vadelerle kullanılır. Faiz oranları, kırık vadelerde biraz daha yüksek olabilir. Örneğin bir aylık mevduata yüzde 68 veren bir banka, 33 günlük mevduata yüzde 70 gibi bir rakam uygulayabilir. 

Kırık vadelerde faiz hesabı şöyle yapılır: 

Faiz getirisi= Anapara x faiz oranı x gün sayısı / 365 x 100 


Örneğin, 
3 milyar lirayı 33 günlük kırık vadeli hesaba yüzde 75 ile yatıralım. Getiri oranını şöyle hesaplarız: 

3,000,000,000 x 75 x 33 /365 x 100= 203 milyon 424 bin